CLEANECO BABY FELÜLET FERTŐTLENÍTŐ 0,5 l

Felületfertőtlenítés. A terméket töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Töröljük át a fer- tőtlenítendő…
1 150 Ft
Egységár: 2 300 Ft/l

Felületfertőtlenítés. A terméket töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Töröljük át a fer- tőtlenítendő felületet a készítménnyel úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd hagyjuk hatni 20 perc behatási ideig. A 20 perc leteltével vizes ronggyal töröljük át, öblítsük le a felületet úgy, hogy a fertőtlenítő szer maradéktalanul eltávolításra kerüljön. Yeasticid: min. 15 perc behatási idő.

A TERMÉK ECOCERT MINŐSÍTÉSŰ ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT.

ÖSSZETEVŐK/FIGYELMEZTETÉSEK: Biocid hatóanyag: benzalkónium-klorid (4,9%, EC: 270-325-2). Egyéb összetevők: izopropil-alkohol, empilán KLC 7/90, illatanyag, ioncserélt víz. Veszélyt meghatározó összetevő: 6% alkil(C12-16)-dimetil-benzil-ammónium-klorid hatóanyag. Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid. Terméktípus: PT2, PT4 terméktípus. Formuláció: folyékony koncentrátum. Felhasználói kör: lakossági és foglalkozásszerű. Figyelmeztetések: H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P103: Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. P281: Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. P305+P351: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. P303+P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: a bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyzás. P301+P330+P331+P310: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi előírások szerint. Tilos más tisztító és fertőtlenítő szerrel keverni! A termék ELŐZETES TISZTÍTÁS után használható! A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről - a padozat kivételével -alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani. Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell! A rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával vagy hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe, ill. azokkal ne szennyeződjenek. A szert eredeti csomagolásban, élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni. A termékekkel szennyezett élelmiszerek vagy italok emberi fogyasztásra nem használhatók fel. Elsősegélynyújtás: Belélegzés esetén a sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalmi testhelyzetbe helyezni. Bőrrel való érintkezés esetén az érintett bőrfelületet bő vízzel alaposan le kell mosni. Irritáció esetén forduljon orvoshoz. Szembe kerülés esetén alapos, legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni folyóvízzel a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Panaszok állandósulása esetén forduljon szakorvoshoz. Hulladékkezelés: A termék maradékainak és hulladékainak kezelésére, ártalmatlanítására a helyi és nemzeti szabályozások előírásai vonatkoznak. Környezetvédelem/ Ökotoxikológia: A készítmény élővizekbe, talajba, és hígítatlanul közcsatornákba kerülését meg kell akadályozni. Szennyezés-mentesítés: Nagy mennyiségű tömény termék kiömlése esetén gátoljuk meg a szétfolyást, a folyadékot inert folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, föld, diatómaföld) itassuk fel. Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól elzárva, fagymentes, hűvös helyen, oxidálószerektől, savaktól távol, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekek elől elzárva tárolandó.

Szállítás

Barion

Házhozszállítás


Szállítási díj: 1 150 Ft Ingyenes 15 000 Ft értékű rendelés felett.

Házhozszállítás utánvéttel


Szállítási díj: 1 650 Ft Ingyenes 15 000 Ft értékű rendelés felett.

Vásárlói értékelések

Még nem értékelték a terméket! Értékelje Ön elsőként!

Hasonló termékek